– Svært urovekkende, sier Liv Marie Bendheim fra Ung i trafikken.

Ferske tall fra Utrykningspolitiet viser at 7452 personer er anmeldt for høy fart hittil i år. Av disse er 2362 personer under 25 år.

Dette vil si at aldersgruppen under 25 år, til sammen står for nesten hver tredje anmeldelse.

– Dette er svært urovekkende med tanke på hvor mange dødsulykker det har vært hittil i år. Høyere fart setter mer krefter i spill, og konsekvensene av ulykkene blir dramatisk større, sier prosjekt- og kampanjeansvarlig i Ung i trafikken, Liv Marie Bendheim.

Tallene på anmeldelser for høy fart hentes inn fra politiets statistikk, og kommer fra både automatiske trafikkontroller (fotoboks) og tilfeldige trafikkontroller.

Tallene viser at aldersgruppen under 25 år, har blitt anmeldt mer enn dobbelt så mange ganger som aldersgruppen 45–54 år (1046 personer). Samt mer enn tre ganger så mye som aldersgruppen 55–64 år (623 personer).

Ingen ny trend

Bendheim medgir allikevel at råkjøring blant de yngste sjåførene ikke er en ny trend;

– De yngre sjåførene har mindre kjøreerfaring og er ofte glade i adrenalin, fart og spenning. I tillegg kjenner mange unge på en form for udødelighet, med en overvurdering av egne evner og undervurdering av risikoen.

– Dette er en veldig skummel kombinasjon, sier hun.

Situasjonen for dødsulykker på norske veier i år er spesielt skremmende, med 90 drepte i årets åtte første måneder, mot 80 totalt i fjor.

Dybdeanalysene til Statens vegvesen (UAG-rapporten) viser at hver fjerde drepte i trafikken i fjor var under 25 år, og høy fart mistenkes å ha medvirket i 32 prosent av alle dødsulykkene.

– Konsekvensene av å kjøre så fort at man blir anmeldt, trenger ikke bare medføre at man mister førerkortet for en periode. Det kan også få fatale konsekvenser for sjåfør og/eller andre involverte. UPs oppfordring er at alle sjåfører overholder fartsgrensene, sier UP-sjef, Knut Smedsrud i en kommentar.

Bendheim i Ung i trafikken, Norges eneste trafikksikkerhetsorganisasjon for unge, vil derfor øke innsatsen på kampanjearbeid i høst for å møte den negative trenden. Dette vil blant annet innebære en større trykk på sosiale medier, for å nå igjennom til de yngste sjåførene.

– I arbeidet med unge, må man ofte ta utradisjonelle valg for å nå igjennom tåka på sosiale medier. I denne omgang har vi derfor valgt kjente ansikt som Dennis Siva og David Mokel. Vi er veldig fornøyde med dette samarbeidet, avslutter hun.