Gå til sidens hovedinnhold

Hvilket samfunn avtegner seg i horisonten?

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg så TV-programmet «Homoterapi». Det var en lite oppmuntrende opplevelse. Det var tydelig at de tre deltakerne som hadde stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen i spissen, hadde stor tro på et samfunn som gjerder inn sine borgere med lovforbud og straffeutmålinger.

Spørsmålet mitt er: Ønsker man virkelig et samfunn der lidende mennesker gjør noe ulovlig dersom de søker samtalehjelp og forbønn i en vanskelig livssituasjon? Det blir jo oppfordret til lovbrudd. Og skal samtalehjelperen og forbederen bli stemplet som kriminell fordi vedkommende gir en hjelpende hånd til et kjempende medmenneske? Er det et slikt samfunn Stortinget ser for seg og streber mot? For jeg forstår at Fri’s kjønnsideologi har stor tilslutning i Stortinget. I forrige århundre sto kampen mot nazisme, fasisme og kommunisme. For meg ser det ut som om våre myndigheter har slappet av og trodd at seieren var vunnet slik at innholdet i nye tankebygninger eller ismer ikke ble gitt fornøden oppmerksomhet . Det minner ikke så lite om trygdeskandalen.

Flere av lovene vi har fått de siste tiåra, synes jeg bærer bud om nedbygging og forvitring av samfunnet.

I 1976 fikk vi Lov om svangerskapsavbrudd. Da ble det gjort til en rettighet å avslutte et spirende liv. Bibelen sier at som mennesket sår, slik skal det også høste. Er det kanskje det vi opplever nå som en ubalanse i befolkningen? Kfr. bråket om tvillingaborter for ett år siden.

Fra 2009 kan personer av samme kjønn inngå ekteskap. Hvor fant biskopene bibelbelegg for den liturgien? Det sies at det er mer enn risikofylt både og legge til og å trekke fra i Skriftens ord. Så dette er viktig å få svar på!

2017 kom likestillings og diskrimineringsloven. Her knesetter man prinsippet om at den som føler seg diskriminert, er diskriminert, og at den som blir stemplet som diskriminerer, har gjort noe ulovlig som skal straffes. Vi mennesker må lære å oppføre oss ordentlig mot hverandre. Det er det ingen uenighet om. Men det skal ikke stor tankevirksomhet til for å skjønne at når definisjonsmakten er gitt til den ene part, så vil dette lett legge en klam hånd på ide- og tankeutveksling. Det blir forøvrig påstått at det var KrF som sørget for at denne loven også gjelder i familiesituasjoner.

Nå er en ny lov på trappene. Loven som vil gjøre det ulovlig både å be om samtale og forbønn og å gi slik hjelp til den som ikke er tilfreds med sin seksuelle situasjon. Men det blir sagt at det vil være ok med terapi fra hetero til homo? Dette siste er vel neppe rett. Da blir det for latterlig!

En annen lov det kunne vært sagt mye om er loven om kjønnsskifte. Loven er fra 2016. Fra barnet er 6 år kan det søke om endring av juridisk kjønn dersom foreldrene samtykker.

I forbindelse med en rettsak som nå pågår i Danmark mellom to kvinner som har gått fra hverandre, får en illustrert hvor vanskelig barnets situasjon er i en slik sak. Nå vil medmora være fri for alle forpliktelser.

Etter mitt syn kan hele sakskomplekset jeg har nevnt, snevres inn til en sak: Bibelens status som forpliktende Guds ord til oss mennesker.

Dersom vi anerkjenner Bøkenes bok som Guds kjøreregler for oss mennesker, faller de «vanskelige» brikkene på plass. Men dersom hele skaperverket skyldes blind tilfeldighet, og vi mennesker skal være øverste autoritet i alle spørsmål, da aksle en trøye som er for stor for oss.