Agders redaktør skrev meget aktuelt i avisen da han siterte Øverlands budskap: «Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv!» I det siste har vi fått melding om forfølgelser som ikke ser ut til å angå oss i Norge. Da tenker jeg ikke på de politiske flyktningene i Europa, men på de mange som blir forfulgt for sin kristne tro omkring i Afrika og Midt-Østen.

Organisasjonen Åpne Dører forsøker å styrke, utruste og oppmuntre disse som lever under press og forfølgelse. Bare i Nigeria ble over 4500 kristne brutalt drept av Boko Haram og andre islamistiske ekstremistgrupper i 2021. Frykt og vold sprer seg, kirkehus blir brent og kristne kvinner bortført.

Søndag 24. april talte Trond Kjartan Michaelsen på Bedehuset og informerte i ord og bilder om situasjonen. Hvordan kan de kristne holde ut? Jo, det er fordi de har Jesus i hjertet, og han blir med dem både i fengsel og død. Jesus sa selv at de skulle være «salige når noen for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere.»(Matt 5:11). Og apostelen Paulus, som selv måtte lide martyrdøden for sin tro på Jesus, regnet det for en nåde - et uttrykk for Guds godhet - å måtte lide på grunn av sin tro (Fil 1:21).

Vi lever i et godt land, og er takknemlige fordi vi har lover som gir oss rett til å utøve vår kristne tro i våre gudshus og i det offentlige rom - enn så lenge. Men et sekulært samfunn gir oss kristne ingen garantier, snarere tvert imot.

La oss stå bak Åpne Dørers arbeid mellom forfulgte kristne best vi kan, og ta til oss Jesu ord når det blir nødvendig for oss.