Hvis jeg sier festglade mennesker, barn og eldre som danser og ler ute i en blomstrende hage, rundt en bålpanne med pølser, da er det ikke virkeligheten på dagens sykehjem du først og fremst ser for deg. Det har du helt rett i. Vi beskriver ikke et sykehjem, men et livsgledehjem; et godt hjem for eldre mennesker som ikke lenger kan bo hjemme.

På livsgledehjemmet Fredlundskogen i Vefsn kommune, og over 50 andre norske kommuner, har ledelsen og de ansatte valgt å inkludere lokalsamfunnet i hverdagen til de sårbare og utsatte eldre som bor der. De har tatt et valg om å sertifisere sine institusjoner som Livsgledehjem.

Skoleklassene, barnehagene, koret, treningsveilederen, menigheten og den lokale humoristen er invitert og involvert i den daglige driften, med matlaging, kulturinnslag, aktiviteter, fester og underholdning. Lokalsamfunnet er med på mange av de aktivitetene som utføres på livsgledehjemmet, og bidrar til å gjøre det til et morsommere hjem for de som bor der.

God helse skapes ofte utenfor de ordinære helsetjenestene. På livsgledehjemmene skapes det mye god helse ved at hjemmet til beboerne er åpent for lokalsamfunnet. Det spilles musikk og kommer dyr på besøk. Beboerne kan stelle i hagen sammen med ansatte og frivillige, og kan hente inn egendyrkede grønnsaker og bær. Matbordet pyntes som om det er stelt til fest på en av Oslos fineste restauranter.

På livsgledehjemmene er det godt å leve og bo. Her er det livsglede - hele livet. Hit blir ikke de eldre sendt. De blir mottatt og behandlet som viktige gjester. Frivillige og pårørende blir inkludert, hørt og sett, noe som er en viktig og avgjørende faktor som skiller et livsgledehjem fra et «vanlig» sykehjem.

Beboerne får personsentret omsorg; et tilbud tilpasset akkurat seg. En oppdatert livshistoriekartlegging sikrer at aktivitetene samsvarer med den enkeltes interesser og nåværende mestringsevne.

Noe av krisen i eldreomsorgen skyldes at vi gjør som vi alltid har gjort. Derfor har vi mange sykehjem, men ikke så mange av dem er sertifiserte livsgledehjem. Smak på ordene. Hvor vil du la din syke mor leve og bo resten av livet; på et sykehjem eller et livsgledehjem?

I NOU 2011;11 Innovasjon i omsorg stadfester Hagen-utvalget at den virkelige omsorgskrisa ikke skapes av eldrebølgen, men av at vi ikke evner å tenke nytt om måten vi organiserer omsorgen på. Det stemmer. Vi må også tørre å spørre om kommunene har vilje til å tenke nytt om hvordan de vil behandle sine eldre.