DET ER flere uker siden den nye elferjen som skal gå i trafikk mellom Kvellandsstrand og Launes skulle ha vært i gang. Det tok bare noen dager, så oppdaget man at det var store problemer med å få ferje og landgang til å passe. I et forsøk på å bortforklare det hele ble ekstremt høyvann nevnt som en av årsakene. Folk som ventet på å komme til og fra Hidra måtte smøre seg med tålmodighet da den nye elferja ble satt i drift i slutten av januar.

DEN 1. FEBRUAR ble det gitt beskjed til folk i ferjekøen at det ble tre timer til neste avgang. Vidar Ose i fylkeskommunen ba Boreal ordne opp i problemene. Siden har den nye ferja «Rosfjord» stort sett ligget til kai på Slippen. Lørdag kunne vi fortelle at det nå må gjøres tilpasninger, slik at biler trygt kan kjøre om bord og fra bord.

HER KAN det se ut som om både Agder fylkeskommune og Boreal som har ansvaret for ferjetilbudet, kappes om å komme med forklaringer. – Vi har en god dialog med vår oppdragsgiver, og vi jobber sammen for å finne gode løsninger som ivaretar sikkerheten under alle forhold. Vi kommer tilbake med mer informasjon om løsningene så fort dette er klart, opplyste kommunikasjonsansvarlig Jon Kristian Fadnes i Boreal til Agder.

VI SKAL være forsiktig med å legge skylden på den ene eller den andre parten i denne saken, men det er likevel for oss en gåte at man ikke har klart å lage en ferje som passer til ferjeleiene, når ferjeleiene ligger der og den gamle ferjen også har vært tilgjengelig for å foreta målinger på. At man da ikke har klart å treffe riktige høyde mellom ferje og ferjelemmen, er jo nærmest en liten skandale. Noen har ikke gjort jobben sin – og det kan koste dyrt, enten for Boreal eller for Agder fylkeskommune.

OG MENS vi venter på at ferje og ferjelem skal bli tilpasset, er det den gamle «Hidraferja» som trafikkerer sambandet. Ingenting vil bli gjort de nærmeste to ukene, på grunn av vinterferie, først i Agder og så i Rogaland. Men når vi kan oppleve at den nye elferjen kommer i trafikk, vil ingen spekulere i. Men her må man i sannhet sette alle kluter til og finne en rask løsning på et problem som ikke burde ha eksistert.