Gå til sidens hovedinnhold

– Hvordan kan planer bli gode verktøy?

Kommunalsjef Terje Glendrange i Flekkefjord ønsker å få bystyret med seg på å sikre at planer ikke havner i skuffen, men i verktøykassen.

– Hvordan kan vi bruke planarbeidet mer målrettet for å sikre den utviklingen vi ønsker for Flekkefjord og ivareta våre tjenester overfor kommunens brukere og innbyggere, innledet kommunalsjef Terje Glendrange sitt innlegg på bystyret i Flekkefjord sin strategikonferanse onsdag kveld.

Les også

Kommunedelplan og samfunnsplan: Vei fra Nulandsvika til Rauli?

Les også

Lager utviklingsprogram: Nå skal en fremtid med ny E39 planlegges

Glendrange viste til at noe av det man kan oppnå med å lage og bruke gode planer er:

  • Realisere en ønsket utvikling
  • Gjøre en visjon til virkelighet
  • Definere tjenester
  • Retning for arbeidet – hvor retter vi fokus og hvilke aksjoner skal vi iverksette
  • Forventningsavklaringer i privat- og næringsmarked – boligområder – næringsområder – idrett – miljø - klima
  • Forutsigbar totaløkonomi
  • Skape forutsigbare forventinger

Innspill til budsjettet

Strategidagen for bystyret ble avsluttet med noen refleksjoner inn mot høstens arbeid med et nytt budsjett og økonomiplan.

– Det er utfordringer i helse og omsorg. Utgifter til unge barnefamilier skaper ekstra utfordringer for mange. I Flekkefjord trekkes også barnetrygd fra sosialhjelp, påpekte Christopher Wahl (Rødt)

– Jeg stilte spørsmål om ensomhet i bystyret tidligere. Er det tiltak vi kan gjøre, så bør vi kanskje se på det, sa Glenn Tønnessen (KrF).

– Jeg vil også spørre Glendrange om reduksjon av kommunal eiendomsmasse. Vi eier 75.000 kvadratmeter eiendomsmasse. Ser vi en mulighet til å komme ned på nivå med andre kommuner. Vi kunne kanskje få en oversikt over hvilke eiendommer som kan være aktuelle. Når det gjelder Flikkestø håper jeg vi kan ha litt is i magen for det blir stort behov for sentrumsnære eldreboliger i årene som kommer.

Tidlig innsats

– Det med tidlig innsats og støtte til de som er i gråsonen i barnehager er viktig, sa Ingrid Lillehei (Ap)

– Noen ganger er det vanskelig å få penger fordi man må gjennom en stor mølle for tildeling. Får vi innsats inn tidlig kan vi klare å luke bort behov som ellers kommer når barna er i skolealder.

Det er vedtatt utfylling på Verven/ Lasta er det lagt inn i budsjettene. Jeg lurer også på om det er lagt inn noe til voksne psykisk utviklingshemmede, sa Sonja Stensen (Frp)

Samarbeid med næringslivet

– Vi har klart å samle kommunen og vil kommunen godt. Eigersund sier at de vil se til Flekkefjord når det gjelder promenade. Det er masse folk som besøker Åna-Sira, Hidra og Øyna i tillegg til toppturer i Gyland og Sira. Jeg mener vi har klart å få satt av penger og vi bør kunne klare å få satt av enda mer til investeringer fremover, sa Jan Kåre Hansen (H).

– Med bykjerneplan og sentrumsplan vil vi kunne få til utvikling av steder for boliger og næring. Det med jobber og næringslivets behov for lærlinger tror jeg vil være viktig. Det er mange bedrifter som også vil trenge rekruttering de nærmeste årene. Kanskje noen bør samle arbeidslivet slik at vi får en arena til å få frem de behovene som er. Når det gjelder digitalisering og miljø, så er det mange lokale firma som jobber med dette. I min bransje er det laget interaktive messer for å besøke kunder og se nye produkter. Jeg tror det er viktig med digitalisering også internt i kommunen i tillegg til digitalisering for innbyggere.

– Jeg er enig i at vi må jobbe enda mer med samarbeid med næringslivet, kommenterte ordfører Torbjørn Klungland (Frp).

Eldreby

– Det er sagt mye klokt i kveld. Det er to saker jeg tenkte å nevne. Vi er ikke alene om å ha en aldrende befolkning. Den utviklingen er i stor grad drevet av offentlig sentralisering, fremholdt Steinar Dyrli (SV)

– Det er et skrikende behov for statlig eller fylkeskommunal virksomhet i vår region. Det andre er at jeg mener Flekkefjord har kvaliteter som gjør at vi trekker til oss pensjonister. Blir vi en eldreby, så vil det også kunne trekke til seg yngre folk. Vi trenger begge deler.

– Det har vært gode orienteringer om mulighetsrom og utfordringer. Jeg vil ikke la denne anledningen gå fra meg til å melde inn igjen Austad- Sletthei som byggeområde for økt befolkningsvekst, sa Svein Hobbesland (Ap).

– Det er kanskje lurt å ha is i magen når det gjelder andre store investeringer fremover, men utbygging av Austad- Sletthei og renoveringen av svømmehallen på Uenes mener jeg er gode forslag.