Styret ved SSHF vedtok i sitt møte 27.04.23, til og med på Flekkefjord sykehus, å forlenge den midlertidige stengingen av traume- og akuttkirurgien ved SSF. Stengingen av disse vitale tjenestene, som ble iverksatt i uke 28-30 i fjor sommer og videre holdt stengt fra 01.09.22, blir ikke åpnet før i beste fall 01.04.24.

I samme møte nylig bad styret om å få til behandling en beslutningssak innen styrets desembermøte om fremtidig modell for generell kirurgi ved SSF. Alle skjønner at situasjonen nå er svært krevende for ikke si kritisk for SSF, og mange har allerede «klatret på barrikadene!» Menigmann, lokalpolitikere, bedriftsledere og tidligere stortingspolitikere blant andre har gjentatte ganger uttrykt sin store bekymring for hva som vil skje med sykehuset helt vest i Agder og ikke minst den tilhørende befolkning.

Men det som kanskje undrer meg mest, er at det er så stille fra de to største medieaktørene i landsdelen, de som ved sine mange negative oppslag åpenbart også har bidratt til den bemanningskrise vi opplever ved sykehusene, ikke minst ved SSF! Hva om de to medier ville «bøte litt på skaden» ved å lage noen reportasjer om hva den midlertidige stenging av akutt- og traumekirurgi har hatt å si for enkeltpersoner? Hva med å følge en ambulanse i hasteoppdrag når pasienter nå ikke kan behandles på akutten i Flekkefjord, men må fraktes til Kristiansand?

Helst burde dette vært gjort en dag med et lite snøfall med påfølgende trafikkaos og stengte veier. Hvordan er de ulike tjenestene både ved SSF og SSK nå rigget i denne unntakstilstanden, og hva vil konsekvensene være for pasientsikkerheten og det likeverdige helsetilbudet på hele Agder, om styret i sitt møte i desember 2023 finner å måtte stenge akutt- og traumekirurgien ved SSF for godt?

Er det for mye å håpe på litt drahjelp fra Fædrelandsvennen og NRK Sørlandet for sykehuset helt vest på Sørlandet, eller er vi for få her i Lister?