Hvorfor det er viktig å beholde linjen Medier og kommunikasjon i Lister

Av

Politikerne i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse (HUK) skal kommende tirsdag (24.nov) avgjøre om elever i Lister fortsatt skal ha mulighet til å velge linjen medier og kommunikasjon (MK), som fører til generell studiekompetanse på Flekkefjord videregående neste år.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Fylkesadministrasjonen i Agder foreslår i tilbudsstruktursaken 2021/2022 å avvikle tilbudet. Dette begrunnes med at mediefag ikke er viktige og at «halve klasser» er for dyrt.

Dette er svært dramatisk for vår del av det “nye” fylket. Det betyr at det ikke lenger vil eksistere noen linjer i Lister som tilbyr et estetisk praktisk studieforberedende løp, når både Musikk dans og drama og Kunst design og arkitektur har blitt lagt ned.

Vi forstår at det er store utfordringer knyttet til fylkets økonomi, men denne avviklingen oppleves som en kortsiktig økonomisk vinning for å få et budsjett til å gå i balanse. Ikke som en økonomisk bærekraftig løsning i det lange løp. For den “halve klassen” som det snakkes om består kanskje av din datter eller naboens sønn, som bør ha samme valgmuligheter som ungdommer i Kristiansand og Arendal. Man kan velge å se en klasse som halvtom eller halvfull. Det er viktig å fokusere på de elevene som får et tilbud som de faktisk har lyst til å gjennomføre. Det viser seg at det å få gå på førstevalget sitt har en positiv innvirkning i forhold til å gjennomføre videregående. Derfor ber vi politikerne tenke mer langsiktig enn det fylkesadministrasjonen her har gjort!

Utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon har siden oppstarten i 2003 vært et bærekraftig tilbud for en stor elevgruppe i Lister. En svært høy andel elever ved medier og kommunikasjon fullfører og består. De fleste fortsetter med høyere utdanning. Det er et uttalt mål i Regionplan Agder 2020 å bedre levekår, noe høyere utdanning gjerne bidrar til. Gjennom å gi elevene en mulighet til å gå på det opplæringstilbud de ønsker, så unngår man mistrivsel, fraflytting og frafall. Dette er god samfunnsøkonomi i det lange løp!

Elevene i Lister bør ha et praktisk, kreativt og teknologisk studieforberedende tilbud, fordi mange elever i vår del av regionen har både talent og interesse for mediefag, og det kan ikke erstattes av andre tilbud. Veldig mange elever i vår region velger yrkesfaglig studieretning. Medier og kommunikasjon fyller et tomrom mellom yrkesfag og studiespesialisering. Fylket mener at det å legge ned MK vil styrke studiespesialisering. Våre erfaringer er at det bare er et fåtall av MK- elevene som alternativt ville valgt studiespesialisering, og at mange av elevene sannsynligvis ikke hadde oppnådd generell studiekompetanse om ikke tilbudet var tilgjengelig.

Vi mener med dette at «halvfulle» klasser er god økonomi i distriktene. En god investering med høy avkastning på litt lengre sikt. Så skal selvfølgelig skolen også tenke økonomi (som det gjøres i dag), ved at en halv klasse MK kan samkjøres i fellesfag med en halv klasse i studiespesialisering.

Er ikke utdanningsprogrammet «viktig» for alle elevene i fylket? Hvorfor skal dette bare være et tilbud for elevene i Kristiansand og Arendal? Vi minner om Fylkestingets vedtak i juni 2020: «Hovedvekten av elevene skal kunne søke sitt primære ønske i rimelig nærhet slik at det skal være mulig å bo hjemme i Vg1». Hvorfor skal ikke dette gjelde våre ungdommer?

Vi håper politikerne i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse ser verdien av et kreativt og framtidsrettet studieforberedende tilbud i Lister, og tror på økonomien i å satse på et bredt utdanningstilbud i distriktene!

Send leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags