Jeg må si om meg selv at jeg har vært veldig ivrig i å følge med i strømdebatten den siste tiden. Jeg har også prøvd å lese meg opp på saken for å få bedre innsikt i hvordan kraftsystemet fungerer og hva som er utfordringene. (Kan f. eks. anbefale energifaktanorge.no/kraftmarkedet og artikler av Trygve Tamberstuen, tidligere Ap-statssekretær i olje og energidepartementet , Dagbladet 13.7.22 og Dagsavisen 1.8.22)

I den forbindelse undrer jeg meg på hvorfor det er så lite fokus på den finansielle krafthandelen. Hvorfor skriver og snakker kraft- journalistene og politikerne så lite om denne delen av kraftsystemet?

Noe vet jeg- eller tror jeg vet, om dette systemet, men jeg sitter igjen med en rekke spørsmål.

Jeg vet/tror jeg vet:

- At på den fysiske kraftbørsen Nord-Pool blir det kjøpt og solgt strøm ett døgn frem i tid. Der kan jeg f. eks. se hvordan det går med spotpris avtalen min med Los. Denne børsen, (som forresten er 66 % eid av hollandsbaserte Euronext, som også eier Oslo børs) ser ut til å fungere bra.

- At på den finansielle kraftbørsen Nasdaq OMX (100 % ? eid av Nasdaq som er et New York børs-basert selskap) kan aktører selge og kjøpe strøm fra 2 døgn til 6 år frem i tid, fordelt på døgn, uker, måneder, kvartal og år.

- At denne børsen kan være bra for strømprodusenter som vil sikre seg i å få forutsigbare inntekter frem i tid og for bedrifter som trenger mye strøm og forutsigbare strømpriser.

- At ca 20 land i Europa er knyttet til Nasdaq-børsen

- At det på denne privateide strømbørsen er det også anledning for strømselgere/spekulanter i å forsøke å tjene (en masse) penger på å kjøpe og selge strøm.

- At det er mer enn hundre av disse strømselgerne/spekulantene som opererer i det norske markedet, og at en stor del av disse er utenlandske.

- At de tre største av disse i 2020 hadde en nettofortjeneste på nær en milliard.

- At disse strømspekulantene er veldig medieskye. Jeg har kun lest om Tom Hagen fra Lørenskog som har tjent mesteparten av sin formue på kjøp og salg av strøm, og om Einar Aas fra Grimstad som i flere år tjente hundrevis av millioner på å kjøpe og selge strøm.

- At strømprodusentene/kraftselskapene ikke behøver å prissikre seg med å selge strømmen gjennom den privateide Nasdaq-børsen, men at de i stedet (eller i tillegg) kan inngå bilaterale avtaler/direkte-avtaler med bedrifter som trenger mye strøm og forutsigbarhet i strømkostnadene. Jeg regner med at det er denne type avtaler næringsminister Vestre og regjeringen jobber på spreng for å få kraftselskapene til å inngå.

Jeg har imidlertid mange spørsmål i forhold til den finansielle krafthandelen/kraftbørsen som jeg håper politikerne og strøm-journalistene kan svare på:

- Er det åpenhet rundt hvem som er strømselgere/spekulanter på Nasdaq-børsen og hva disse tjener?

- Hvilken nytte har vi av at disse spekulantene er med på å kjøpe og selge strømmen «vår»? (ser ikke for meg noe annet enn at strømmen blir dyrere for oss forbrukere.)

- I 2020 var strømmen svært billig. Agder Energi fikk visstnok en snittpris på 9,8 øre på strømmen de solgte dette året. Var det da slik at de og andre kraftselskap gikk på Nasdaq børsen for å prissikre seg med å selge strøm for 2021, 2022, 2023 osv.? Er det åpenhet om hva de i så fall fikk for slike avtaler? Når det ble lite nedbør i 2022, var disse eventuelle avtalene om leveranse av strøm inngått kanskje år i forveien, årsaken til at magasinene måtte tappes nesten tomme? Var eneste alternativet for disse strømprodusentene til nedtapping å gå på børsen og kjøpe strøm dyrt tilbake?

- Hvem som helst som har kapital nok kan visst gå og kjøpe strøm på Nasdaq-børsen, og ca 20 land i Europa er med. Betyr det at f. eks. Putins oligarker og oligarkselskaper i 2020 kunne kjøpe strøm for 2021,2022,2023 osv.? Dersom det er slik at Putin bevisst struper gassleveransene til Europa allerede år før invasjonen i Ukraina, kan en vel anta at han også ville kjøpe opp strøm frem i tid dersom han hadde anledning til det?

- Er det slik at dersom næringsminister Vestre og regjeringa lykkes med å få fart på fastprisavtalene, vil de ikke da ødelegge for de av spekulantene som har sett fram til å tjene en masse penger på kraftbørsen fremover?

- Vil det ikke være slik at den anonyme og sikkert rike gruppa med strømspekulanter vil forsøke å motarbeide ordninga med fastprisavtaler? Vil de ikke heller at politikerne og fellesskapet skal bruke penger på strømstøtte – i hvert fall frem til de har fått solgt unna det de har kjøp av strøm for leveranse fremover? Det vil ikke være ødeleggende for bøs-markedet.

- Hva vil Astrup og Høyre svare dersom de blir spurt om de har latt seg påvirke av lobbyister fra kraftspekulantene?

En annen ting jeg lurer på er hvorfor det i hovedsak er regjeringa som får skylden for de høye strømprisene?

Det meste av strømproduksjonen her i landet er riktignok offentlig eid, men de fleste av kraftselskapene er eid av kommuner og fylkeskommuner. Regjeringa og Vestre kan som generalforsamling påvirke Statkraft og eventuelt regelverk, men kommune- og fylkeskommunepolitikerne kan være med å bestemme hvordan de kommunale og fylkeskommunalt eide kraftselskapene skal styres. Skal de prøve å få et størst mulig overskudd med å være aktive på børsen eller skal de også være med å hjelpe det lokale næringslivet med å få gode fastprisavtaler?