Politikerne har satt seg noen klimamål i Norge. De har forpliktet seg til å redusere CO2 utslippene med omtrent 50% innen 2030. Så ser de at 20% av våre utslipp kommer fra kraftproduksjon med gass i Nordsjøen. Da er det lett å tenke at hvis vi elektrifiserer dette med havvind vil Norge kutte 20% av utslippene i et jafs. Er ikke det bra?

Hvis politikerne tenker på å oppnå sine mål - høres dette tilforlatelig ut. Men hva med klimaet - skal vi ikke tenke litt på det også?

Den gassen vi bruker på strøm i Nordsjøen i dag - vil da bli overført til Tyskland og bli brent der. Norge får mindre utslipp - men Tyskland får tilsvarende mer. Er ikke klima et globalt problem?

Hvis vi skal forsyne disse plattformene med vindmøller til havs, vil produksjonen av disse vindmøllene forårsake store utslipp av CO2. Så får vi i tillegg en skytteltrafikk med supply-båter som skal vedlikeholde disse. De slipper ut store mengder CO2.

Regnskapet blir at vi slipper ut mer CO2 globalt ved å elektrifisere Nordsjøen og dette skal vi betale 60 milliarder kroner for (+overskridelser) av våre skattepenger.

Tenk litt selv. Er dette fornuftig - og hvorfor vil noen politikere gjennomføre dette?