– Det har vært relativt store mengder snø i fjellet, spesielt på setesdalsiden. Likevel åpner vi veien søndag 21. mai som planlagt, sier byggeleder Runar Gautestad i Agder fylkeskommune i en pressemelding.

Etter avtalen med verneområdestyret var det først etter 12. mai man kunne starte brøytingen i vernesonen. Fylkeskommunen opplyser at veien fra søndag vil være åpen til senest 31. oktober.

Det er vernereglene for villreinstammen som sier at veien være stengt hver vinter, fra og med 1. november til og med 20. mai.

Forskrift om vern av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde har som et av hovedformålene å ta vare på den sørligste villreinstammen i Europa.