– Vårt prosjekt er stort og går over lang tid. Vi gjør arkeologiske undersøkelser i syv kommuner, og det er klart at da møter vi mange engasjerte mennesker. Flere av dem jobber som frivillige innenfor det feltet som vi jobber med, nemlig kulturminner. Siden det er Frivillighetens år 2022 ønsker vi å presentere noen av menneskene som vi har møtt på.

I første episode møter vi Rolf Terje Klungland frivillig hos Bøkkerbua på Feda.

Logoen til serien er laget frivillig av Ellen Hagen.