Éi kvinne og fire menn vil overta etter rektor Undheim

Tre av fem søkjarar til rektorstillinga på Dalane videregående skole er offentlege. Av desse er to busette i Eigersund.