Idrettslag hardt påvirket av korona: Bekymret for store tap