DET VI fryktet er i ferd med å skje: Anbudsrunder på bygging av E39 fra Mandal til Lyngdal, E18/E39 Ytre Ring i Kristiansand og E39 Bue til Ålgård utsettes inntil videre. Høyere byggekostnader gjør at Nye Veier ikke har penger nok til å bygge alt det som har vært planlagt. Det får dramatiske konsekvenser. Plutselig risikerer vi at vi ikke får ferdigstilt E39 mellom Kristiansand og Stavanger etter de mål og planer som har vært i mer enn ti år.

NÅ ER det ikke den sittende regjerings feil at kostnadsnivået har eksplodert. Det er ikke regjeringens feil at russerne har invadert Ukraina og drivstoffpriser og andre råvarepriser har eksplodert. Men det som er ansvaret til regjeringen er å sørge for at Nye Veier får tilført mer penger, slik at vi får ferdigstilt de veiprosjektene som er påbegynt. Det er fullstendig galimatias å sette en stopper for et veiprosjekt som har så stor betydning for regionene og som binder sammen to landsdeler på en god måte. Næringslivet trenger denne veien.

NYE VEIER prioriterer sine prosjekter innenfor rammene fra Stortinget, nå seks milliarder kroner årlig med tillegg av bompenger, samt prosjektenes modenhet og samfunnsnytte. Det vi forventer er at finansieringen av Nye Veier fortsetter med større overføringer, at de gjør jobben innenfor sine retningslinjer som er vedtatt og at politikerne fra Agder og Rogaland gir blaffen i partitilhørighet, men konsentrerer seg om det å være ombudsmenn for regionen og fylkene.

VI KAN kan ikke akseptere at veiprosjektet E39 mellom Kristiansand og Stavanger utsettes på ubestemt tid. Det er en dramatisk situasjon for landsdelen og det er mildest talt fullstendig uakseptabelt. Sørlandet har ikke råd til å vente i mange, nye år. Vi må få på plass en fullskala utbygging av stamveien i Agder og Rogaland.

DET ER penger nok i systemet. Staten hover inn på penger fra høyere olje- og gasspriser. Det hentes inn penger i alle typer avgifter og vi sitter på den grønne gren i forhold til statsfinanser. Da må vi sørge for at vi bygger ut en infrastruktur som har fremtiden foran seg. Vi må ikke gå baklengs inn i veifremtiden. Akkurat det er opp til regjeringen!