DET VAR EN overrasket fylkesordfører Arne Thomassen (H) som like før jul fikk vite at det avtroppende fylkestinget i Vest-Agder hadde gått inn for en høringsuttalelse om at den nye E39 bør bygges med kryss på Flikka selv om denne blir 3,7 mrd. dyrere. Den nye fylkesordføreren for Agder sa til NRK at den nye E39 må bygges i den rimeligste traseen i Flekkefjord, og han sier «Vi kan ikke sette prosjektet i fare».

Å FÅ EN ny E39 med mulighet til å kjøre fra Ålgård til Kristiansand på 1,5 time, eller Kvinesdal til Stavanger på under én time gir mange positive ringvirkninger for regionen. Thomassen var med på det stor temamøtet til Listerrådet om ny E39 for noen få måneder siden. Salen var full av næringsfolk som ville høre mer om mulighetene både i byggeprosessen og når veien står ferdig. Thomassen delte erfaringer fra Lillesand og kunne slå fast at ny firefelt E18 har gitt et stort løft for byen der han tidligere var ordfører.

VI KAN IKKE gi fylkespolitikerne skylden for å sette ny E39 i fare. Det var bystyret i Flekkefjord som med sin høringsuttalelse om å gå for kryss på Flikka var med å få fylkespolitikerne til å gå for en kryssløsning på Flikka som er 3,7 mrd. dyrere enn det som både Statens vegvesen og Nye Veier mener er den beste løsningen (ved Lølandsvann). Dersom statsrådene i Samferdselsdepartrementet og Kommunaldepartementet lytter til lokalpolitikere og fylkespolitikere, risikerer man å få vedtak som gjør at den planlagte firefelt E39 fra Kvinesdal til Moi havner langt bak i køen hos Nye Veier.

I DAGENS AVIS påpeker stortingsrepresentant Gisle M. Saudland (Frp) at det å få bygget ny E39 er det aller viktigste. Dersom politikerne i bystyret i Flekkefjord mener det samme bør kommunen snarest mulig sende inn en presisering av sin høringsuttalelse slik at man ikke risikerer at den planlagte firefelt E39 fra Kvinesdal til Moi havner langt bak i køen hos Nye Veier. Fylkesordfører Thomassen har varslet at det kan komme en ny høring fra Agder fylkeskommune. Ordføreren i Flekkefjord bør drøfte med gruppeledere i alle partier om Flekkefjord kommune bør gjøre det samme. 2020 bør bli et år der Flekkefjord kommune snarest mulig får ryddet opp i dette og følger opp rådmannens råd om å se, og gjøre noe med mulighetene en ny E39 gir for Flekkefjord og resten av regionen.