FØR VALGET ble det lovet at en ny rødgrønn regjering ikke skulle røre ved planene om ny hovedvei mellom Kristiansand og Stavanger. Etter valget har man gjentatte ganger forsikret oss om det samme. Men nå skapes det en viss usikkerhet. Prosjektutviklingssjef Benedichte Limmesand Hellestøl i Nye Veier slo i et informasjonsmøte i Flekkefjord fast at ny firefelts E39 gjennom Kvinesdal, Flekkefjord og Moi må gjøres mest mulig nyttig, og billigst mulig for at den skal bli bygd. Både Nye Veier og Statens vegvesen har nå fått beskjed om å vurdere alle nye prosjekter, fordi samferdselsministeren og regjeringen har slått fast at det i vil bli kutt i store samferdselsprosjekter.

BÅDE POLITISKE partier og Naturvernforbundet bruker de nye signalene fra regjeringen for alt hva de er verd, i den hensikt å stanse utbygging av ny E39. Deler av firefelts motorvei er mer eller mindre ferdig. Strekningen fra Søgne til Mandal er delvis tatt i bruk. Arbeidet med strekningen Mandal til Lyngdal er i full gang. Da må man sørge for at resten også blir planlagt, bygget og ferdigstilt. Noe annet vil være fullstendig i skoddeheimen.

NÅR MAN nå planlegger fortsettelsen fra Lyngdal mot Moi, så må man bygge for fremtiden. Vi må sørge for at veien holder en standard som varer – ikke slik som da man bygget ny E39 fra Handeland til Feda da man allerede på åpningsdagen av veien kunne konstatere at veien var for smal og underdimensjonert. Vi må ikke bygge ut E39 stykkevis og delt, noe som har vist seg å være svært lite gunstig og som er en metode som ikke hører fremtiden til.

BEHOVET FOR ny vei er udiskutabel. Vei utbygging i det omfang vi nå ser, er er viktig bidrag til infrastrukturen som skal gjøre det mulig å møte fremtiden på en effektiv måte. Man kan si mye rart om den forrige regjering, men de tok i det minste sats i forhold til veiutbygging i dette landet. Det ble bygget langt mer vei de seneste åtte årene enn det noen gang har vært gjort på likt antall år. Derfor hadde vi både trodd og forventet at dette skulle fortsette også med en ny regjering.

NÅ ER det viktig at vi en gang for alle får klare løfter – og at vi ikke skaper ny tvil om ny hovedvei.