– Vi har flere saker vi ønsker å få frem for Arbeiderpartiet sentralt, Vi ønsker en ny industrialisering av Agder, hvor vi ser at Staten må gå inn å være en aktiv samarbeidspartner til investorene. En av tingene vi vil kjempe for på landsmøtet er at kapasiteten på vei, havn og strømnettet må rustes opp slik at ny industri, deriblant batterifabrikken i Arendal blir rustet opp, sier Ahmed Lindov fra Kvinesdal Ap.

Lindov forklarer at den lokale delegasjonen i tillegg til å jobbe for økt kapasitet på veiene, sjøen og strømnettet, vil at det skal opprettes et sysselsettingsutvalg med ekspertise fra næringsliv, industri, universitets- og forskningsmiljø, miljøbevegelsen og fagbevegelsen som utarbeider en tiltaksplan for å etablere nye arbeidsplasser i Agder.

Sykehuset

– Dette ser vi på som en viktig sak for å øke sysselsettingen og verdiskapningen på Agder, sier Lindov.

Agder Arbeiderparti vil sikre fullverdige sykehus med både akutt- og fødetilbud i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand. Det skal ikke være mer snakk om å legge ned Flekkefjord sykehus, understrekes det:

– De ansatte og pasientene fortjener tryggheten av å vite at det ikke er aktuelt å legge ned Flekkefjord sykehus. Vi i Agder Arbeiderparti mener også at responstid for ambulanse, politi og brannvesen er viktig, spesielt for indre deler av Agder. Derfor krever vi at responstiden for nødetatene er forsvarlig også i distriktene. Dette er en viktig sak for innbyggerne i det indre Agder. Borgerne i Agder fortjener like muligheter samme hvor de bor, mener Lindov.

Næringslivet

A-leder Jonas Gahr Støre gjør det bedre og bedre på statsministermålingene, og puster Erna Solberg i nakken. Også på meningsmålingene har Ap medvind. Det er mange som tror på et regjeringsskifte til høsten.

– Hvordan vil vår region merke et regjeringsskifte?

– Det vil merkes først og fremst gjennom at vi igjen vil få en aktiv stat som vil være en aktiv støttespiller for næringslivet. Dette vil føre til at arbeidsledigheten vil gå ned. I tillegg til det vil kommuneøkonomien med Arbeiderpartiet i regjering styrkes. Arbeiderpartiets alternative budsjett ville gitt Kvinesdal kommune tre millioner kr mer en hva de fikk av regjeringen. Det hadde gitt oss fire flere lærere i grunnskolen. Det trenger vi. I Agder kunne vi hatt 184 flere grunnskolelærere, med Arbeiderpartiet i regjeringen. Dette forteller oss hvordan vårt distrikt vil merke Jonas som statsminister. Kommunene i Agder vill få en mer forutsigbar og stabil kommuneøkonomi med Arbeiderpartiet i regjering og Jonas som statsminister. Dette vil igjen føre til at kvaliteten på tjenestene kommunene tilbyr vil gå opp, forklarer Lindov.

Jordbruket

Også jordbruket i Agder vil merke et regjeringsskifte, mener han:

– Arbeiderpartiet i regjering vil sikre bedre forhold for jordbrukerne. I forslaget til vårt partiprogram står det at Arbeiderpartiet vil redusere inntektsgapet mellom de som jobber i jordbruket, og andre i samfunnet. Dette vil medføre at også mindre gårder som vi har mange av på Agder kan bli lønnsomme og det kan startes drift på dem. Vi ser på jordbruket som en viktig del i klimaløsningen i Norge.

Stiller krav

Lindov og hans tre landsmøtekolleger fra Lister stiller krav om en rettferdig politikk som ikke bygger på sentralisering, understrekes det.

– Vi stiller krav til en rettferdig politikk, som ikke bygger på sentralisering. Folk skal ikke lenger måtte være redde for om de mister arbeidsplassen sin bare fordi den ikke er i Oslo eller Bergen. Vi krever en politikk som er laget for alle i samfunnet, både sterke og svake. Vi kan ikke tillate at forskjellene i livskvaliteten i Norge fortsetter å øke. Derfor går vi til landsmøtet og krever at ansatte får hele faste stillinger, at ungdom som tar yrkesfag får lærlingplass, at eksisterende statlige arbeidsplasser skal bestå i distriktene og at det skal etableres nye statlige arbeidsplasser i våre distrikt, sier Lindov.