La oss håpe det løsner

INTERESSENTER: Flere har meldt sin interesse for å etablere seg på industriområdet på Trøngsla i Flekkefjord.

INTERESSENTER: Flere har meldt sin interesse for å etablere seg på industriområdet på Trøngsla i Flekkefjord. Foto:

DEL

MeningerI MER enn ti år har det private industriområdet på Trøngsla ligget nærmest ubrukt. I dag er det stort sett Membranteknikk som har etablert seg i det som skulle bli et av de viktigste industriområdene i Flekkefjord. Det ble i bystyret inngått et slags kompromiss i forhold til hva som kunne etablere seg på Trøngsla. Et begrenset antall kvadratmeter skulle kunne utnyttes til detaljhandel. Beveggrunnen var å ta vare på sentrumshandelen i Flekkefjord.

BLANT DEM som ønsket å etablere seg på Trøngsla var Coop OBS, den som senere valgte å droppe Trøngsla til fordel for handelsparken i Lyngdal. Det har vært jobbet intenst med industriområde i håp om å skaffe kjøpere til tomtene – men det hele har liksom stoppet opp. I dag fremstår området som nærmest opparbeidet og slik sett burde det være attraktive industritomter med nærhet til E39.

MANDAG KUNNE vi fortelle at eierselskapet ELTL Eiendom AS har hatt henvendelser og det er inngått opsjonsavtaler på store tomter. Hva som eventuelt kommer i området, vet vi ikke. Men det er alltid positivt når det er interessenter på banen. Flekkefjord trenger nyetableringer og knoppskytinger. I den grad noen av dem som nå viser interesse for etablering kan komme i gang – og det gir ringvirkninger, har vi i det minste ikke ventet forgjeves.

OGSÅ KOMMUNENS egen næringssjef bekrefter i avisen at det er et stort trykk på forespørsler etter næringstomter i Flekkefjord. Det velger vi å ta som et godt tegn – og vi håper det nå kan løsne for næringsområdet på Trøngsla. Kanskje gjorde det ikke noe at OBS kom i Lyngdal, dersom vi kan få glede av andre og mer industrielle aktører. Vi krysser fingre for snarlige og gode nyheter om Trøngsla.

Artikkeltags