Daglig leder Christian Landmark for Lister friluftsråd startet bystyremøte med å gi en orientering om organisasjonens arbeid.

Et nytt datasystem kalt «Kaukus» tok mye av tiden på bystyremøte torsdag kveld. Flekkefjord kommune har bestemt at bystyremøtene skal sendes direkte, men det nye systemet som kommunen har lagt opp til å bruke for dette fungerte ikke.

Opplæring av bystyrerepresentantene i det nye systemet for å komme med forslag og gjennomføre avstemming ble tatt direkte i møtet. Det ble brukt over én time på dette før møteleder Torbjørn Klungland kunne fortsette på dagsordenen.

Saker til behandling

14/23 Godkjenning av møteprotokoll fra møtet 13.04.23 15/23

15/23 Søknad om støtte til etablering av Flekkefjord kirkesenter og eventuelt vedr. kjøp/leie av kirkekontorer og toalettanlegg

16/23 Endringer i inndelingslova - høringsuttalelse

LINK TIL SAKENE HOS FLEKKEFJORD KOMMUNE

Referatsaker til orientering

3/23 Årsrapport NAV

4/23 Tilstandsrapport barnevern 2021

5/23 Årsmelding fra Sivilombudet

6/23 Innkalling til eiermøte 15.5 og underlag for saker i møte

7/23 Lister miljørettet helsevern - Årsrapport 2022

8/23 Informasjon om eiermøte 15. mai og arbeid med felles eierstrategi