Ingen eksamen: – Det kan være utfordrende å holde motivasjonen oppe

Russepresidenten depper ikke over å miste eksamen, men hun påpeker at man likevel på stå på og jobbe for god standpunktkarakter.