Ingen snarlig løsning på sortering for hytte-søppel

Steinar Dyrli (SV) ville vite om ordføreren vil ta initiativ til at hyttefolk skal få mulighet til å kildesortere søppelet sitt.