– Ingen som tar ordet?? – Da var det godt jeg leste det lange forslaget til vedtak

Det var ikke en eneste kommunestyrerepresentant som gav muntlig uttrykk for noe som helst i støy-saken knyttet til Tonstad Vindpark. Vedtaket inneholder imidlertid svært kraftig kritikk.