Innbrudd i bolig

Det er foretatt åstedsundersøkelse og avhør.