Kvinesdal vil støtte lokale ambulanser med 130.000 kr.

Det eksisterer et initiativ om å samle inn penger til brystkompresjonsmaskiner til Lister-ambulansene.