Innstendig oppfordring: – Bruk de lokale butikkene!

Silje Strømlands butikk No5 har opplevd en dramatisk salgssvikt etter at folk ble bedt om å holde seg mest mulig hjemme. Butikkeieren støtter tiltakene, men håper at lokalbefolkningen nå støtter opp om lokalt næringsliv, og ikke legger pengene igjen i nettbutikker.