Mer ujevn fordeling av innvandrere på arbeidsplassene

Av

Balansen mellom sysselsatte med og uten innvandrerbakgrunn på norske arbeidsplasser ble litt svakere i perioden 2005-2015, viser en fersk rapport.