Varierende resultater for flyktninger

Andelen tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet som var i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet program i Vest-Agder fylket er 70 prosent.