Investeringen skaper 100 nye arbeidsplasser og er en del av GE Healthcares overordnede strategi for å imøtekomme den økende etterspørselen etter jodholdige kontrastmidler globalt. Disse kontrastmidlene brukes til medisinske billeddiagnostiske prosedyrer (røntgen og CT) verden over for å forbedre visualisering av organer, blodårer og vev innenfor mange ulike sykdomsområder.

– GE Healthcare er Norges største farmasøytiske bedrift og viser med denne store investeringen at vi satser videre på fabrikken i Lindesnes og våre dyktige kollegaer der, sier administrerende direktør Cathrine Thomassen i GE Healthcare Norge.

Hun sier videre at GE Healthcares produksjon i Norge allerede er på rundt to prosent av norsk fastlandseksport og at de med satsingen vil bidra til en ytterligere økning av denne.

Kontrastmidler

– GE Healthcare er verdens største produsent av jodholdige kontrastmidler for røntgen og CT og vi venter at global etterspørsel for slike kontrastmidler dobler seg over det neste tiåret. Dette er drevet av en økende global forekomst av kroniske lidelser og betydelig vekst i primært CT-prosedyrer, sier Cathrine Thomassen.

Fabrikken på Lindesnes produserer iohexol og iodixanol legemiddelsubstanser som brukes i over 100 millioner pasientdoser av GE Healthcares jodholdige kontrastmidler årlig. Det tilsvarer tre pasientdoser hvert sekund. Den nye investeringen, kombinert med den nye produksjonslinjen på GE Healthcares fabrikk i Cork, Irland, tar sikte på å øke produksjonen med 30 millioner flere pasientdoser årlig innen 2025.

Tillitserklæring

– Denne satsingen på Lindesnes, er spennende og en stor tillitserklæring til alle som over flere år har videreført og utviklet anleggets posisjon som trygt og leveransedyktig. Investeringen på rundt 800 millioner kroner har store positive lokale ringvirkninger og kan skape rundt 100 nye arbeidsplasser, sier fabrikkdirektør Jon Gabriel Noddeland for GE Healthcare Pharmaceutical Diagnostics, Lindesnes.

Den 450 mål store tomten hvor Lindesnes-fabrikken er lokalisert, har vært i drift siden 1974 og har over 450 arbeidsplasser. Der konverteres jod til legemiddelsubstans gjennom flere kjemiske prosesser. I oktober annonserte GE Healthcare en mangeårig avtale med SQM, et Chile-basert gruveselskap, for å sikre det økende behovet for jod som er nøkkelingrediensen i jodholdig kontrastmidler.

NHO og NHO Geneo (NHOs landsforening for helsenæring, velferd og oppvekst), roser GE Healthcares innovasjonsevne og ønske om å imøtekomme den økende etterspørselen etter jodholdige kontrastmidler globalt.

Imponert

– Jeg er imponert over GE Healthcare og investeringen som kan skape 100 nye arbeidsplasser på Lindesnes, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

– NHO-fellesskapet har over flere år jobbet for å bygge helsenæring i Norge. Det er ingen selvfølge at en verdens ledende produsent av kontrastmiddel, velger Lindesnes og Norge når så store investeringer skal gjøres. Dette vil ha store ringvirkninger lokalt og nasjonalt. Det er rett og slett god butikk og god politikk å satse på helsenæring- og industri, sier Almlid.

– Helsenæringen kan spille en nøkkelrolle for samfunnet vårt fremover. Det kan gi store muligheter for eksportinntekter og nye arbeidsplasser. I tillegg vil det styrke beredskap og folkehelse. Det er rett og slett vinn-vinn, sier administrerende direktør Karita Bekkemellem i NHOs landsforening for helsenæring, velferd og oppvekst. (NHO Geneo)