Flytter på mange millioner

Formannskapet i Flekkefjord støtter enstemmig at bystyret gjør store budsjettjusteringer for 2019 i det samme møtet som budsjettet for 2020 skal vedtas.