Inviterer Norge Mining på besøk

– Det trengs mer informasjon rundt mulig gruvedrift på Ualand, mener fungerende Lund-ordfører Gro Helleland (KrF), som er dialog med Norge Mining om å få til et informasjonsmøte i kommunen.