Inviterer til stor helseundersøkelse: Spør folk om korona

KORONA: Koronaviruset illustrert av Centers for Disease Control and Prevention.

KORONA: Koronaviruset illustrert av Centers for Disease Control and Prevention. Foto:

20.000 voksne innbyggere i Agder og Nordland er av Folkehelseinstituttet og Sintef invitert til en spørreundersøkelse om hvordan folk påvirkes av koronapandemien.

DEL

Koronapandemien har de siste månedene vært en stor utfordring for folk flest og for helsetjenestene. For å undersøke hvordan den voksne befolkningen i Norge har reagert på denne utfordringer, gjennomfører Folkehelseinstituttet i samarbeid med Sintef en folkehelseundersøkelse om korona i fylkene Agder og Nordland.

Undersøkelsen er for å finne ut hva befolkningen i disse to fylkene mener om myndighetenes innsats, i hvilken grad om hygiene og avstand følges, om bekymringer og bruk av helsetjenester.

Endringer

Agder og Nordland er valgt ut fordi det for kort tid siden i samarbeid med fylkeskommunene ble gjennomført folkehelseundersøkelser i disse to fylkene. Dermed kan man på noen områder sammenligne med de opplysningene som allerede ble samlet inn og se på endringer under koronakrisen.

– Vi inviterer et utvalg av de som allerede har deltatt i folkehelseundersøkelsen i Agder, og håper at de vil hjelpe oss ved å fylle spørreskjemaet vi sender ut, sier prosjektleder Øystein Vedaa ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

God nytte

Det heter at resultatene vil komme til god nytte i det videre arbeidet for å begrense koronapandemien i Norge og for å kunne forbedre tiltakene, og de vil være viktige neste gang landet står overfor et nytt skadelig virus.

Deltakelsen i folkehelseundersøkelsen 2019 var svært høy, og resultatene er av stor verdi for folkehelsearbeidet i fylket. Agder fylkeskommune håper at også denne nye undersøkelsen blir godt besvart.

Artikkeltags