Vi ønsker en ipad eller en pc til hver elev på Hidra skole som vi kan bruke til hjemmearbeid og til skole. Dette ønsker vi for hele skolen. På skolene i Stavanger og Kristiansand er det mange som har en ipad eller datamaskin til hver og derfor ønsker vi dette.

Grunnen til at vi vil ha dette er fordi da kan vi lære mer om nettvett. Det blir også lettere å gjøre lekser hjemme for de som ikke har pc eller ipad. Noen mener at det er urettferdig at skolene i Stavanger og Kristiansand har ipad og at vi ikke har det. Vi synes det er viktig at elevene har dette verktøyet, fordi da lærer vi hvordan vi skal bruke dette når vi får jobb.

Vi må kunne bruke dette i framtiden. Det er nesten ingen jobber som ikke bruker datamaskiner og andre elektroniske ting. I Bærum kommune var det fem skoler som hadde testet ut dette med ipad på skolene i ett år og lærerne sa i etterkant at de mente at elevene med ipad hadde lært bedre enn det de hadde gjort tidligere. De mente også at elevene var mer motiverte, lærte raskere og følte seg flinkere i fagene. De hevdet også at elevene ble mer kritiske til digitale kilder. På disse skolene var lærere, foresatte og elever samlet sett svært positive til bruk av ipad som verktøy.

Det beste ville vært om vi hadde hver vår iPad eller PC, som vi slapp og dele med andre elever. Da ville vi jobbet mest effektivt.