Naturens skaperverk kan imponere. Denne is-formasjonen like ved Maisletta på fv. 466 nord for Flikka var et slikt tilfelle. Frostnatt etter frostnatt uten høye dagtemperaturer, har ført til at isen har dannet sitt eget kunstverk. Forklaringen er enkel. I steinura ligger en plastslange som trolig har sprukket i frosten. Det har gitt en tynn vannstråle som har frosset i luften. Slik er det blitt en skulptur i skråningen ned mor veien. Det er ikke mangedagene før en slik skulptur laget av naturen selv, bare er et minne. Våren kommer!

Naturen er mangfoldig.