Iverksetter smittebegrensende tiltak

KORONATILTAK: Færre besøkende slipper inn dørene til Tjørsvågheimen fremover.

KORONATILTAK: Færre besøkende slipper inn dørene til Tjørsvågheimen fremover.

Flekkefjord har foreløpig ingen registrerte koronasmittede personer, men kriseledelsen i kommunen har i et møte i dag besluttet å innføre forebyggende tiltak. Blant annet blir det nå besøksbegrensninger ved Tjørsvågheimen, og slutt på aktiviteter som ikke er i kommunal regi.

DEL

Kriseledelsen i Flekkefjord har i møte onsdag 11. mars besluttet å iverksette nye forebyggende tiltak for å begrense risikoen for smittespredning knyttet til Korona-viruset. De viktigste punktene er:

- Strengere besøksbegrensninger både ved Tjørsvågheimen og i omsorgsboliger.

- Stenging av Tjørsvågheimen og omsorgsboliger for aktiviteter som ikke er i kommunal regi.

- Elevreiser og besøk mellom skoler skal som hovedregel utsettes eller avlyses.

- For offentlige arrangementer settes det en øvre grense på 100 personer.

- Begrensninger i antall deltakere for aktiviteter og arrangementer i kommunale bygg.

- Ueneshallen, inkludert svømmehallen, stenges utenom skoletiden.

- Det samme gjelder for gymsalene ved grunnskolene og på Trellebakken.

- Kommunalt Korona-team samarbeider med fastlegene om prøvetaking og oppfølging.

- Ekstern møte- og reisevirksomhet for kommunalt ansatte begrenses til et minimum.

Skole og barnehage som vanlig

Barnehager og skoler i kommunen drives inntil videre som vanlig.

Kommunen oppfordrer alle virksomheter til å vurdere behovet for reiser, og anbefaler at det alternativt tilrettelegges for videokonferanse og fjernarbeid. Kommunen anbefaler også at alle arrangementer som ikke er strengt nødvendige, vurderes utsatt eller avlyst.

Flekkefjord kommune anbefaler også at bl.a. disse gruppene unngår deltakelse på større arrangementer:

- Personer med symptomer på luftveisinfeksjoner

- Eldre personer og personer med underliggende kronisk sykdom

- Personer med samfunnskritiske oppgaver, som helsepersonell og andre

Innbyggere kan søke mer informasjon på kommunens hjemmeside (www.flekkefjord.kommune.no) og Folkehelseinstituttets hjemmeside (www.fhi.no) eller kontakttelefon (tlf. 815 55 015).

Flekkefjord kommune følger utviklingen nøye og iverksetter tiltak som er nødvendige for å ivareta tryggheten for befolkningen.

Artikkeltags