Ja til blå vekst - nei til billige politiske poeng

Av
DEL

MeningerArbeiderpartiet foreslo en ny regional kystsoneplan i hovedutvalget for næring, klima og miljø 11. februar. I etterkant gikk de ut i Avisen Agder og hevdet at dette ble stemt ned mot stemmene fra Arbeiderpartiet og SV.

Det de derimot ikke informerte om var begrunnelsen for at forslaget ble nedstemt. Den enkle forklaringen på det er at hovedutvalget de foreslo dette vedtaket i ikke har myndighet over planstrategien til Fylkeskommunen. Forslaget var derfor ikke noe annet enn billig retorikk.

Samtlige partier bortsett fra Arbeiderpartiet og SV foreslo som en konsekvens en liten omformulering som gjorde at forslaget faktisk kunne vedtas innenfor ansvarsområdet i hovedutvalget. Det forslaget fikk flertall og lyder som følger:

- Hovedutvalget for næring, klima og miljø foreslår at det i regionale planstrategi blir vurdert å løfte inn en ny regional kystsoneplan med fokus på blå vekst.

Likevel vil vi rose Arbeiderpartiet for å ha løftet problematikken omkring en regional kystsoneplan til hovedutvalget. Det er viktig. Derfor gikk også flertallet inn for å spille dette inn i arbeidet med regional planstrategi slik at vi kan få en skikkelig saksbehandling, og det blir for enkelt og billig av Arbeiderpartiet å fremstille dette som en motvilje fra flertallet.

Intensjonene er vi enig om. Og saken fulgte flere gode vedtak om utviklingen av de blå næringene på Agder. Blå vekst er en viktig og fremtidsrettet satsning i vår landsdel. Det er bakteppet for at vi har etablert Blått forum. Et forum som skal sette næringsliv, forvaltning og politikere rundt samme bord. Her skal vi systematisk jobbe for å fremme viktig politikk for næringen. Da må vi evne å ta av oss partibrillene, og samles oss om gode vedtak.

På den måten skaper vi stabilitet og gode rammebetingelser for næringen. Det fortjener de som bruker sin tid og ressurser på å satse!Artikkeltags