Gå til sidens hovedinnhold

Ja til tunnel i Sirdal!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fremskrittspartiet vil bygge ny tunnel i Haughomfjellet - uten bompenger.

Fv.42 sør for Tonstad er utrygg, og i for lang tid har reisende levd med rasutfaren langs veien. Fv.42 er en viktig vei i indre Agder og er Sirdals forbindelse til resten av Agderfylket. Den er viktig både for innbyggere og næringsliv, og tjener som inn og utpendlingsvei. Rasfaren i Haughomfjellet er betydelig og Frp frykter at liv kan gå tapt om vi ikke gjør noe nå.

Vei og rassikring er viktig for Fremskrittspartiet. I regjering så doblet vi nasjonal transportplan sammenlignet med de rødgrønnes, og nå fire år etterpå ønsker vi en enda større samferdselssatsing. Derfor jobber Fremskrittspartiet for mer penger til både riks og fylkesveier og ønsker at noen av disse midlene går til fv.42 ny tunnel Valevika. Fylkeskommunen har imidlertid lansert bompenger på hele 60 kr pr passering i 15 år for å finansiere rassikringsprosjektet. Er du da så uheldig å bo på Tonstad og jobbe i f.eks Kvinesdal eller på annen måte kjører veien daglig så risikerer du å betale opp mot 25.000 kr i året i bompenger. For Fremskrittspartiet er dette uaktuelt. Det er staten og fylkeskommunens oppgave å finansiere ny tunnel og sørge for at veien er trygg å ferdes på.

Nasjonal transportplan skal vedtas før sommeren, og der vil jeg og Fremskrittspartiet jobbe for at staten i et spleiselag sammen med Agder fylkeskommune skal helfinansiere ny tunnel i Valevika/Haughomfjellet.