– Jeg forstår at det er mange som nå bekymrer seg for inntekt og arbeid

Antall søknader om dagpenger under permittering og sykefraværstilfeller knyttet til Covid-19-diagnoser fortsetter å øke.