– Jeg jobber med å få åpnet tunnelene på E39

Kvinesdal-ordfører Per Sverre Kvinlaug (KrF) er i dialog med departementet om å få åpnet tunellene på E39 i Kvinesdal.