Arne Birkedal fra Flekkefjord sier at Sarons Dal for han er en tid for påfyll og utvidelse av horisonten.