Jobbes med smittesporing for tuberkulose

Midt i koronapandemien er det også et annet utfordringsbilde i Kvinesdal. En person har fått påvist tuberkulose.