Juks med årskort til Tonstadbadet

Ansatte ved Tonstadbadet melder om at årskort for familier blir utnyttet til å drive svømmetrening for hele storfamilien - ikke bare kjernefamilien den var tiltenkt. Nå ønsker man å stramme inn.