FOR ENKELTE handelsdrivende var julehandelen svært godt, for andre var det på det jevne. Det går frem av en reportasje i Agder der vi har spurt handelsdrivende i Flekkefjord om hvordan deres handel var i ukene før jul, sammenlignet med tidligere år. Noen er svært fornøyde, andre er moderat fornøyde. Felles for alle svarene er at julehandelen åpenbart ble bedre enn det man hadde fryktet i en tid der alle priser har galoppert og folks lommebok også merker økte renteutgifter.

FOR MANGE butikker er julehandelen den aller viktigste tiden i året. Det er da man skal skape overskudd i regnskapene. Å drive butikk er i dag langt mer krevende enn det har vært, ikke minst fordi utvalget av varer som selges via nettet er langt større nå enn det noen gang har vært. Desto viktigere er det å gi kunder som bruker våre butikker en god opplevelse, sørge for at de får en god service, være behjelpelige og få kundene til å skjønne at de er velkomne tilbake.

OG NETTOPP det er kanskje den store fordelen som man har med butikker i våre sentre. Kundene får god hjelp og føler seg velkomne. Hvis de ikke hadde gjort det, ville butikkene ikke hatt en sjanse i havet. Det er honnørord som våre handelsdrivende skal ta med seg inn i 2023.

DET ER knyttet usikkerhet til den økonomiske utvikling i 2023. Sentralbanksjefen har sagt at vi må regne med minst en ny renteøkning, trolig i mars. Vi ser en prisstigning som kommer til å skape langt høyere inflasjon enn det som vi har vært vant til det siste mange årene. Strømprisene ser ikke ut til å kunne temmes med det aller første – og folks kjøpekraft er åpenbart svekket. Vi går inn i det nye året med lavere økonomiske forventninger.

DET I seg selv kan bli en utfordring for de handelsdrivende i månedene som kommer. Da er det viktig at de handelsdrivende holder servicefanen høyt hevet, at handelsforeningene skaper aktiviteter og arrangementer rundt forretningsdriften, at de skaper gode tilbud, alt dette for å skape gode opplevelser for de handlende. Da vil folk komme tilbake til butikkene og da vil man kunne ri av den økonomiske nedgangen i fellesskap.