I ALLE byer med respekt for seg selv, pyntes det til jul. Drømmen om den gode, gammeldagse julen som vi alle husker fra vår barndom, skal gjenskapes. Det rigges til med lys og juletrær, juleboder og julemarkeder. Alt gjøres for at vi som forbrukere og brukere av byene skal glede oss over tiden og stemningen – og aller helst legge kroner igjen i byens butikker. I mange år har vår naboby Egersund operert med begrepet Julebyen – og i en uhøytidelig kåring som gjøres av Nettavisen, ligger Egersund best an til å bli kåret til Norges beste juleby. Det er hyggelig og vi sender gratulasjoner vestover til Egersund.

DET ER likevel ikke til noe forkleinelse for andre byer og bygder, for eksempel i Agders nedslagsfelt. Det gjøres en imponerende innsats fra de handelsdrivende for å skape julestemning – og tar vi for eksempel Flekkefjord, så har man skjønt at det å konkurrere med Egersund om tittelen Norges Juleby hverken er nødvendig eller særlig klokt. Men Flekkefjord har heller satset på å skape et image som Norges lysby, med flotte julelys og lyspynt som skal glede både lokalbefolkningen og tilreisende i den mørke årstiden. Akkurat det har vi lyktes godt med. Nå mangler en ny og spenstig julepynt på det store juletreet i Øvre Park.

MAN KAN som et lite apropos til Egersunds status som Juleby nevne at i den samme kåringen, så ligger Lyngdal på 2. plass. Det er naturligvis hyggelig for Lyngdal. Og lyngdølene kommer nok helt sikkert til å kjempe til siste slutt for å kapre den øverste plassen.

MEN LIKE viktig som å få en høy plassering i kåringen, er å ta vare på de gode adventstradisjoner som vi har lokalt. Det dreier seg om den tradisjonelle Adventskonserten med påfølgende juletretenning i Øvre Park – eller den tradisjonelle juletrefesten i Øvre Park, siste søndag før julaften. Det vil altså si førstkommende søndag. Da møtes unge og gamle til gang rundt juletreet, for å prise ventetiden og den kommende høytiden. Slik ting sitter klistret i ethvert barnesinn.

MED ANDRE ord: La oss i de siste halvannen ukene før julaften glede oss over den innsats de handelsdrivende og alle andre legger for dagen for å skape god julestemning. Det gjør seg ikke selv – og vi bør vise de ansvarlige både respekt og takknemlighet.