Når temperaturene faller, brukes det mer strøm. For å møte den økte etterspørselen ble det produsert mer kraft fra norske vannkraftverk i uka som gikk.

– Kaldere temperaturer forrige uke markerte en overgang fra det milde været vi har hatt i høst. Nå går vi inn i den perioden av året hvor vi normalt bruker vannet vi har spart på gjennom høsten, sier direktør i NVE, Inga Nordberg.

De siste månedene har magasinfyllingen økt kraftig, særlig i sørlige Norge. Dette har bidratt til at ressurssituasjonen nå er god. I forrige uke gikk fyllingsgraden noe ned over hele landet. I sørlige Norge gikk magasinfyllingen ned med 1,1 prosentpoeng, og er nå på 79,5 prosent. Dette nivået er nær medianen. For landet totalt er fyllingsgraden på 80,5 prosent.

Økt eksport og prisøkning

For landet samlet var eksporten på 705 GWh, noe som er en høy nettoeksport for en enkeltuke. Norge eksporterte både fra nord og sør i landet. Spesielt i nord ble eksportkapasiteten utnyttet.

I alle deler av landet var det også en prisøkning i uke 46. Norge hadde likevel et lavere prisnivå enn resten av Norden og kontinentet. Prisøkningen i landene rundt oss har blant annet sammenheng med de kaldere temperaturene.

Strømprisen i morgen

I Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge blir det en snittpris for strøm på 1,72 kroner per kilowattime (kWh) torsdag og en makspris på 2,046 kroner.

Torsdagens snittpris per kWh er 22,2 øre høyere enn onsdag og 62,7 øre høyere enn samme dag året før, viser. tall fra strømbørsen Nord Pool sine nettsider.

Kraftsituasjonen fremover

Tidligere i dag kom Statnett med en ny vurdering av kraftsituasjonen, der de har nedjustert nivået i de sørlige delene av Norge fra stramt til normalt.

– Det er også vår vurdering at ressurssituasjonen er bedret, og det er svært lav sannsynlighet for rasjonering. Vi jobber nå med oppdaterte analyser av utsiktene for vinteren og våren, sier Nordberg.

I disse analysene vil også situasjonen i landene rundt oss være viktig.

– Fordi det fremdeles er stor usikkerhet i Europa, vil vi overvåke kraftsituasjonen nøye gjennom vinteren. Det er fortsatt viktig at vannkraftprodusentene tar høyde for usikkerheten i det europeiske kraftsystemet framover, både denne vinteren og neste, poengterer Nordberg.

– Kraftsituasjonen i Norge det neste halvåret vil være avhengig av været og de urolige forholdene i Europa. Dette er usikre faktorer som gjør at situasjonen i det sørlige Norge fortsatt kan bli krevende til våren. Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi forvente at de norske strømprisene kan ligge på et høyt nivå også framover i tid.

Lite fare for rasjonering

Det er nå lite sannsynlig at vi må rasjonere kraft denne vinteren, opplyser Statnett.

Statnett har endret sin vurdering av energisituasjonen fra stram (gult nivå) til normal (grønt nivå).

– Den store mengden nedbør gjennom høsten har sammen med tilstrekkelig import, redusert forbruk og lav kraftproduksjon fra vannmagasinene bidratt til en bedret situasjon for denne vinteren. Det er fremdeles viktig å understreke alvoret i den store usikkerheten vi ser i det europeiske energimarkedet, også opp mot neste vinter, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.

Siden sommeren har kraftproduksjonen vært lavere enn normalt, importen har vært høy og forbruket lavt. Statnett har fulgt situasjonen tett etter at lav magasinfylling og energikrise i Europa var med på å skape frykt for krafttilgangen i Norge i vinter.

– Har hatt effekt

– Regjeringen har jobbet med å forbedre forsyningssikkerheten vår siden før sommeren, og nå ser vi resultatene av det. Det er svært gledelig at Statnett justerer vurderingen av energisituasjonen fra stramt nivå til normalt nivå, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til NTB.

Selskapene har fått beskjed om å spare på vannet, noe det ser ut til at de har gjort.

– Vi ser at rapporteringsordningen har hatt effekt, og at kraftprodusentene sparer vann. Det er viktig og bidrar til energisikkerhet gjennom vinteren. Det er også god fyllingsgrad i europeiske gasslagre, og vi er derfor noe mindre bekymret for importsituasjonen nå, sier Tonne.

– Samtidig vet vi at det er stor usikkerhet knyttet til gasstilgangen foran neste vår og vinter. Vi vil derfor følge situasjonen tett sammen med energimyndighetene også videre framover, understreker Hilde Tonne.

Må fortsatt følge med

Ordningen med rapportering av magasindisponeringen til kraftprodusentene skal fortsette.

– Det er fortsatt viktig at kraftprodusentene disponerer vannet i magasinene med aktsomhet og tar inn over seg den økte risikoen fram mot neste vinter. Vannet må disponeres opp mot snøsmelting og faren for vårflom, samtidig som det er behov for økt kraftproduksjon inn mot de kaldere månedene, sier Tonne.

Olje- og energiministeren er også glad for at kraftprodusentene har spart på vannet gjennom høsten.

– Nå går vi inn i tappesesongen, som betyr at produsentene vil lage strøm av vannet igjen. Jeg er trygg på at de vil gjøre det på en god måte gjennom vinteren, der de også tar høyde for en noe mer usikker situasjon inn mot neste vinter, sier Aasland.