Gå til sidens hovedinnhold

Kampen om turistene: – Vi må leg­ge per­son­li­ge fø­lel­ser og meninger til side

Ons­dag ble det ar­ran­gert Kick Off for pro­sjek­tet UNESCO2030. Ord­fø­re­re, po­li­ti­ke­re og rei­se­livs­ak­tø­rer fra samt­li­ge fem kom­mu­ner del­tok på mø­tet for å høre hvil­ke mu­lig­he­ter geo­par­ken kan gi til re­gi­o­nen.

For abonnenter