Gå til sidens hovedinnhold

Kan bli 35 millioner kutt i ferjestøtten fra staten

Agder fylkeskommune er den fylkeskommunen som kommer dårligst ut med et nytt forslag til «ferjenøkkel» for det årlige statstilskuddet. Det kan bli en reduksjon i rammetilskuddet på i overkant av 35 millioner kroner.

Fylkesrådmannens ber fylkespolitikerne sende inn en høringsuttalelse det det blir slått fast at «Dagens båt- og ferjenøkkel i inntektssystemet bør beholdes uendret. Dette er bare ett av flere elementer i inntektssystemet og bør ikke ses på isolert.»

Les også

Foreslår 15 år med bompenger for ny tunnel: Kan bli 60 kroner for å komme til og fra Tonstad

Fylkesrådmannen påpeker også at dersom endringen gjennomføres slik som Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår må det lages overgangsordninger, fordi forslaget har stor omfordelingseffekt mellom fylkeskommunene der Agder kommer dårligst ut.

Dramatisk kutt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i delkostnadsnøkkelen for båt og ferje i inntektssystemet for fylkeskommunene. Høringsfristen er 19. mars. Departementet foreslår at endringene trer i kraft fra og med inntektsåret 2022.

Agder fylkeskommune er den fylkeskommunen som kommer dårligst ut med forslaget, med en reduksjon i rammetilskuddet på i overkant av 35 mill. kroner. Det er særlig fylkeskommuner med en relativt lang kystlinje og forholdsvis lave utgifter til båtruter som vil få reduserte overføringer med den nye fordelingsnøkkelen.

Departementet foreslår at kriteriene for båter i den nye båt- og ferjenøkkelen deles likt mellom lenge kystlinje og normerte båtkostnader. Antall skolereiser med ferje, antall skolereiser med båt og antall reiser med båt i alt, som ble tatt inn i kostnadsnøkkelen i 2018, foreslås nå tatt ut.

Taper 35 mill. i året

– Som det fremkommer av oversikten er Agder den fylkeskommunen som vil tape mest på omleggingen. For en liten fylkeskommune som Agder representerer en reduksjon i inntektene på over 35 mill. kroner et betydelig beløp, og et beløp som det vil være vanskelig å tilpasse seg «over natten». Det vil derfor være av avgjørende betydning at det, dersom nye kriterier innføres i tråd med høringsforslaget, blir etablert overgangsordninger slik at vi kan tilpasse oss over tid., påpeker fylkesrådmann Tine Sundtoft i sin vurdering.

– Departementets forslag til endringer vil i stor grad påvirke Agder fylkeskommune da inntektene vil bli lavere enn det de er i dag. Indirekte vil det kunne påvirke mulighetene våre for å følge opp Regionplan Agder 2030. Agder er den fylkeskommunen som kommer dårligst ut av omleggingen. Dette kommer i tillegg til de allerede gjennomførte endringene i inntektssystemet fra 1. januar 2020, hvor også Agder kom dårligst ut.

Les også

Tre fergekaier klargjøres for nye el-ferger

Les også

Byggingen av elferjer går etter planen: Savner lokale ferjenavn

Les også

«Hidra-angrep» mot fylkeskommunen fra talerstolen i Stortinget

Les også

Enige om å lage mulighetsstudie om ferjefritt Agder