Kan få 7.600 kroner pr. kvadratmeter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppdaterer satsene for tilskudd til utleieboliger fra nyttår I forbindelse med kommunereformen.