Kan likevel få dekket 163.000 kroner av kommunen: – Håper politikerne tar til fornuft

Lund kommune avviste først Kurt Kjellesvik i Fossekallen Energi AS sitt krav om refusjon av utgifter han hadde blitt påført som følge av flomsikringsprosjektet på Moi. Nå foreslås det likevel å betale 163.000 kroner.