Kan spare 500 til 700 millioner ved å legge ny E39-bro 50 meter høyere over Tronvik

Vanligvis er det Nye Veier som skal finne innsparingsmuligheter, men Statens vegvesen har i et notat til Samferdselsdepartementet allerede gitt god hjelp til å identifisere mulige kostnadskutt.